POSKYTUJEME NÁHRADNÍ PLNĚNÍ 

 

Kalkulačka náhradního plněníKolik máte zaměstávat osob se zdravotním postižením:

Náhradní plnění vyřešíte odběrem služeb ve výši:

Díky náhradnímu plnění ušetříte to, co byste museli odvést do státní poklady:

Měsíčně tak ušetříte:

Chráněná dílna Regionální vydavatelství s.r.o. je od roku 2019 zaměstnavatelem zaměstnávající na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a je oprávněna poskytovat náhradní plnění dodáním služeb ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Máme vymezená chráněná pracoviště Úřadem práce a jsme schopni poskytovat odběratelů náhradní plnění.
Chcete předejít problémům v náhradním plnění?

Doporučujeme všem firmám, či institucím, které využívají náhradního plnění, aby si prověřili své stávající dodavatele a ujistili se, zda jsou pro Vás schopni požadovanou částku za roční odběr v režimu náhradního plnění poskytnout.


Náhradní plnění jako výhoda pro Vás

Náhradní plnění Vám umožní:

  • splnit zákonem stanovený povinný podíl OZP
  • efektivněji nakupovat služby, jež běžná organizace potřebuje pro svůj běžný provoz
  • využívat služby v rámci náhradního plnění, aniž byste využívali vlastní zaměstnance
  • optimalizovat náklady spojené s fungováním firmy nebo organizace
  • náhradní plnění Vám ušetří sumu, kterou byste odvedli státu
  • podpoříte zaměstnávání OZP

Náhradní plnění - definice

Náhradní plnění  upravuje  zákon  o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
Ten ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby  se  zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém  počtu  zaměstnanců  je  stanoven  ve  výši  4%. Náhradní plnění tak  lze považovat za alternativu při řešení plnění zákonné povinnosti.

V  případě, že  sami  nezaměstnáváte  potřebný  počet  zaměstnanců  se  zdravotním postižením, můžete  tuto  povinnost  splnit odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázky organizaci zaměstnávající více než 50%  zaměstnanců se zdravotním postižením.

POTŘEBUJETE VÍCE INFORMACÍ?