BRNĚNSKÝ METROPOLITAN

Vyberte si z naší nabídky služeb a produktů ...

Základní informace 

měsíčník
210 000 výtisků
40 stran 
barevné 4/4
rozměr 205x285 mm
90g lesklá křída
distribuce Brno

Brněnský metropolitan  je informační měsíčník obsahově zaměřený na obyvatele Brnakterý vychází na 40 stranách křídového papíru. Součástí novin jsou pravidelné rubriky o novinkách a dění ve kraji, rozhovory se zajímavými osobnostmi, pravidelné tematické stránky, mapuje uplynulý kalendářní měsíc i očekávané události.

Brněnský metropolitan je distribuován každý měsíc přímo do poštovních schránek domácností  v nákladu 210 000 výtisků. 

Ukázkové noviny ke stažení